Dossier - Beleving van kanker

Inleiding

Kanker treft ontelbare mensen en anders dan vroeger is de ziekte nu bespreekbaar. Hoe het echt is om te leven met de diagnose, daarover is verhoudingsgewijs maar weinig literatuur beschikbaar. Toch vullen die een grote leemte, zoals blijkt uit onderstaande getuigenissen.