Standpunt Sylvie Walraevens

God vergeten

Met de plechtige installatie van een nieuwe, jonge aartsbisschop en de eeuwige geloften van een jeugdige monnik in de abdij van Affligem begon de maand in de Belgische Kerk ronduit vreugdevol. Het waren sprankels hoop voor een zoekende en soms vertwijfelde Kerk. Toen moest de mokerslag nog komen. Nauwelijks twee dagen later startte Canvas zijn vierdelige reeks Godvergeten, waarin slachtoffers van misbruik door geestelijken getuigen. Intussen zijn we twee afleveringen ver. Wat we te horen kregen, is hartverscheurend. Huiveringwekkend. Des duivels.

Interview met Robert Geeraert​​​​​​​

Van levensmoe naar levensmoed

Sommige ouderen willen de regie over hun levenseinde in eigen handen hebben. Het begrip ‘levensmoeheid’ moet verbloemen dat ze geen levenskwaliteit meer ervaren en liever een einde aan hun leven zien komen. Robert Geeraert plaatst levensmoed tegenover levensmoeheid en stelt dat we meer respect voor ouderen moeten aankweken en hen moeten leren meer voor zichzelf op te komen.

De mening van​​​​​​​ Stefan Nieuwinckel en Annemarie Gielen

Van het front geen nieuws

De Russische aanvalsoorlog in Oekraïne woedt al meer dan achttien maanden. Hij verbijstert nog elke dag door de intensiteit van de aanval. We zien genadeloos veel doden en vernielingen, de wrede ontvoering van kinderen, maar ook de wereldwijde economische gevolgen, tot en met hongersnood. Wie verbijsterd is, handelt niet. Machteloosheid slaat toe. Toch is dat de vraag die velen bezighoudt: hoe te handelen bij zoveel diepe ellende? Een pertinente vraag voor iedereen, zeker voor de vredesbeweging.

Column Dennis Vanden Auweele​​​​​​​

Kerk zonder altaar

Het nieuwe schooljaar is begonnen, de zomer loopt op zijn laatste benen. En met het einde van de zomer vallen de zomerfestivals stilaan stil. Hun populariteit kent post-corona weinig weerga. In zijn editoriaal (Tertio nr. 1.227 van 16/8) hekelde Johan Van der Vloet vergelijkingen tussen festivals zoals Tomorrowland en christelijke samenkomsten zoals de Wereldjongerendagen. Ik ga toch een lans breken voor muziekbelevenis als spiritualiteit, pace Johan, vanwege het verlossende potentieel van muziek.

De week in een oogopslag​​​​​​​

Di 5/9

In New York gaat de film Mother Teresa and Me (Kamal Musale) in première voor Noord-Amerika. Dat gebeurt ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Liefdadigheid, die door de Verenigde Naties werd ingesteld om de sterfdag van Moeder Teresa (1910-1997) te herdenken. De katholieke Kerk viert haar op die dag ook als heilige. De film volgt de lotgevallen van een jonge vrouw die bemoedigd raakt door het verhaal van Moeder Teresa, in het bijzonder door haar momenten van geloofstwijfel. De opbrengsten van de film gaan integraal naar projecten ter bestrijding van armoede.

Artikel

Druzen zullen Golan-hoogvlakte nooit opgeven

Toen de Zesdaagse Oorlog van 1967 over het Midden-Oosten raasde, veroverde Israël de Golan-hoogvlakte op Syrië. In 1981 volgde de eenzijdige annexatie. Sindsdien verklaren Israëlische leiders dat het strategisch gelegen plateau deel blijft uitmaken van de zionistische droom. Nochtans is voor Syrië de teruggave van de bezette Golan een essentiële voorwaarde voor vrede.

Oog & hart

Vogelsafari

Enkele jaren geleden vertelde een gevangenis-aalmoezenier mij dat de gedetineerden brood spaarden om vervolgens stukjes daarvan door het raam te gooien om vogels aan te trekken. Afgelopen vakantie moest ik daaraan terugdenken toen ik met ons gezin twee weken doorbracht in La Brenne, een regionaal natuurpark in Frankrijk. La Brenne is bekend om zijn duizenden vijvers die in de middeleeuwen door mensen zijn aangelegd om vis te kweken. Als gevolg daarvan zijn tal van watervogels zich in dat gebied komen nestelen of komen ze er jaarlijks overzomeren. En niet alleen watervogels. Ook tal van andere bijzondere vogels zijn er te spotten. La Brenne is de place to be geworden voor wie wil ‘vogelen’, te weten: vogels observeren. Wanneer leerlingen mij naar mijn hobby’s vragen en ik mezelf omschrijf als ‘vogelaar’, haast ik mij eraan toe te voegen dat de betekenis daarvan ‘amateur-ornitholoog’ is. Kwestie van misverstanden zo snel mogelijk uit de weg te ruimen om geen verkeerde ideeën te wekken.

Dossier - Beleving van kanker

Dossier - Beleving van kanker

Inleiding

Kanker treft ontelbare mensen en anders dan vroeger is de ziekte nu bespreekbaar. Hoe het echt is om te leven met de diagnose, daarover is verhoudingsgewijs maar weinig literatuur beschikbaar. Toch vullen die een grote leemte, zoals blijkt uit onderstaande getuigenissen.

Dossier - Beleving van kanker

Troost is de ander die jou ziet

Een kankerdiagnose hakt er mentaal diep in. Dat ervoer ook succespsychiater Dirk De Wachter. In zijn boek Vertroostingen – dat een kruising is tussen een biografisch relaas en een essay – gaat hij op zoek naar bronnen van troost. Hij vindt die in kunst, literatuur, poëzie en reizen, maar vooral in de aanwezigheid van de andere: “Mensen die je zien, door wie je gezien wordt.”

Dossier - Beleving van kanker

Reisgids door kankerland

Tine Maenhout en Silvia Brouwers kregen allebei de diagnose kanker en maakten het hele behandelingsproces door. Samen schreven ze Het is kanker. Wat nu?, een boek waarin ze de ervaringen en emoties beschrijven die bijna alle kankerpatiënten delen, hoe verschillend ieders traject ook is. Het is het boek dat ze zelf graag hadden kunnen lezen in hun periode als patiënt, maar dat nergens beschikbaar was.

Dossier - Beleving van kanker

Kanker zet je aan het existentiële werk

Francesco Kortekaas heeft als geestelijk verzorger bijna veertig jaar ervaring, waarvan 22 in een oncologisch ziekenhuis. Omdat in de literatuur over omgaan met kanker de psychologische invalshoek domineert, schreef hij Levensbeeld en kanker, waarin hij – zoals de ondertitel van zijn boek aangeeft – een existentiële, spirituele visie aanreikt.

De mening van​​​​​​​ Hendrik Hoet​​​​​​​

Aan welk sturend verhaal heeft onze globale samenleving nood?

Na de voorstelling van Paul Verhaeghes boek Onbehagen in Tertio (nr. 1.219 van 31/3) heb ik het met belangstelling gelezen. Terwijl ik genoot van de heldere uiteenzettingen en soms ironische stijl, werd ik vooral aan het denken gezet. Heel wat van Verhaeghes beweringen roepen vragen bij me op. Bijvoorbeeld: in hoeverre laat ik mezelf meeslepen door het nieuwe ‘sturende vertoog’ dat sinds de jaren 1980 ‘op de wereld is gevallen’?

Artikel

Chopins heerlijke vlucht uit het dagelijkse leven

De Pools-Franse componist Frédéric Chopin (1810-1849) leeft nog steeds in de harten van een groot publiek. Dat bewijzen de Brussels Chopin Days nu voor het tiende jaar op rij. Artistiek directeur en pianist Matthieu Idmtal (1988) organiseert ieder seizoen opnieuw vijf kwaliteitsvolle concerten in het Koninklijk Conservatorium van Brussel om het oeuvre van de romantische pianovirtuoos onder de aandacht te brengen.

Artikel

Als de zon door de wolken breekt

Natuurlijk is de toenemende diagnose van dementie in onze samenleving verontrustend. Tegelijk mogen we niet blind zijn voor wat voorbij de pijn, het verlies en de angst overeind blijft. Journalist en fotograaf Leo De Bock maakte de pakkende portrettententoonstelling Ik, Jij, samen MENS over mensen met dementie en hun mantelzorgers. “Er is tragiek en drama, maar er kan ook nog prachtige liefde zijn.”

Focus - Plagen in de geschiedenis

Focus - Plagen in de geschiedenis

Inleiding

De coronapandemie zet steeds meer auteurs ertoe aan de menselijke geschiedenis te bekijken vanuit epidemiologisch standpunt. Voor de Britse socioloog Jonathan Kennedy zijn het niet zozeer ‘grote mannen’ die de loop van de geschiedenis hebben bepaald, maar wel bacteriën en virussen. Hij ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de pestbacterie.

Focus - Plagen in de geschiedenis

Jonge Kerk dankt succes aan virusbesmettingen

Het succes van de Kerk in de 2de en de 3de eeuw is te danken aan wat de ‘Pest van Antoninus’ en de ‘Pest van Cyprianus’ wordt genoemd. Waarschijnlijk ging het respectievelijk om de pokken en virale hemorragische koorts. De snelle expansie van de islam in de 7de eeuw daarentegen was het gevolg van de eigenlijke pestbacil, Yersinia pestis, stelt de Britse socioloog Jonathan Kennedy in zijn boek Een geschiedenis van de wereld in acht plagen.

Focus - Plagen in de geschiedenis

Ziektekiemen volgen de mens op de voet

Ziektekiemen begeleiden de mens sinds oudsher op zijn omzwervingen over de aardbol en dat met vaak uiterst nefaste gevolgen. Jonathan Kennedy citeert bij de behandeling van de koloniale periode Charles Darwin, die ooit opmerkte: “Overal waar de Europeaan verschijnt, lijkt de inheemse door de dood te worden achtervolgd.”