article

Variopinti in Coronatijd

De groep 'Variopinti' zong - IEDER UIT ZIJN EIGEN KOT - naar aanleiding van Pasen een hartverwarmend lied.