Post

ISS klungelt bij bpost

Sinds 1 april jl is ISS de nieuwe co-sourcer die instaat voor de schoonmaak van de gebouwen van bpost.

ISS vervangt sindsdien de vroegere partners Euroclean en Laurenty. Het contract van beide bedrijven is op 31 maart jl beëindigd.

 

ISS voert schoonmaakdiensten uit wanneer bpost niemand intern ter beschikking heeft.

 

Zoals het betaamt werd met de CEO van ISS een overeenkomst gesloten waarin de te vervullen opdracht en de omvang ervan duidelijk zijn opgenomen.

 

ACV-Transcom stelt echter vast dat ISS niet in staat is die opdracht ten volle uit te voeren. Het gevolg hiervan is dat heel wat kantoren in Vlaanderen en Brussel slecht of niet worden schoongemaakt. Het regent dan ook gegronde klachten van het personeel in het algemeen en van het eigen schoonmaakpersoneel in het bijzonder. De schoonmaaksters van bpost moeten immers alles uit de kast halen om het kantoor opnieuw net te krijgen nadat ISS is langs geweest. En dit zonder enige compensatie.

 

Het management van Cleaning erkent dat ISS faalt in zijn opdracht.

 

Aan de CEO van ISS was al een ultimatum gesteld tegen 19 mei maar blijkbaar was hij daarvan niet erg onder de indruk. Op 13 juni liet het management van Cleaning de vakbonden weten dat ISS een nieuw ultimatum tegen 30 juni is gesteld.

 

Hopelijk is er tegen die datum beterschap te merken op de werkvloer.

 

ACV-Transcom waardeert alle schoonmaaksters die elke dag in de weer zijn om alles proper te maken. Ter gelegenheid van de Dag van de Schoonmaak op 20 juni werden ze dan ook in de bloemetjes gezet.