tussenhaakjes

Tussenhaakjes: inzetten op verbinding

In 2018 willen we met zingeving.net inzetten op verbinding. Met vele partners werken we aan een netwerk van mensen en organisaties, die geloven dat je door samenwerking de samenleving kan versterken. Met deze (Tussen Haakjes) geven we al een voorsmaakje.

 

Ik heb genoeg

Ik heb genoeg

Ik heb genoeg.

Ik heb twee ogen

als diamanten zo kostbaar,

een mond

om te fluiten

en een gezondheid,

die niet te betalen is.

 

Oefening van hoop

Oefening van hoop

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.

Ik hoop dat ik in deze tijd

tekenen van hoop kan zien.

Ik hoop dat ik niet door wanhoop

overspoeld zal worden.

 

 

Het ontstaan van verbinding

Het ontstaan van verbinding

1 zieke vindt contact, toen waren ze met 2

2 asielzoekers lukken in een doorstart, toen waren ze met 3

Alles is verbinding

Alles is verbinding

In het universum is het zo.

In de natuur op aarde is het zo.

In het menselijk samenleven,

in de wereld is het zo.

De andere helft

De andere helft

Op de Grote Sabbat

kwam de rabbi eens moe

en met lome pas

van de synagoge naar huis.

Waardoor ben je zo uitgeput,

vroeg zijn vrouw hem.

De preek heeft me ontzettend

veel gekost, zei hij.

Wij zijn allemaal broeders

Wij zijn allemaal broeders

‘We zijn allemaal broeders,’ zeg ik. ‘Is iemand die zoiets doet ook een broeder?’ ‘Ja, dat is ook een broeder, maar een broeder die een verkeerd pad heeft gekozen. Als mens blijft hij je broeder, ook al heeft hij het allerergste gedaan.’

 

Ze zijn kwaad, ze willen wraak. Ik zeg: ‘Als je iemand doodt of met geweld reageert, dan maak je dezelfde fout als hij. Dan verlaag je je tot zijn niveau. Jullie zijn beter dan dat. [...]

Verbinden

Verbinden

We moeten goed beseffen dat wij de wereld zijn.

 

De zin van die wereld heeft te maken met de ander.

Twee wolven

Twee wolven

Een oude indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven. ‘Binnen in me is een gevecht gaande’, zegt hij tegen de jongen.

Kunst verbindt

Kunst verbindt

In de zoektocht naar het mooie

Overstijgen kunstenaars zichzelf

Zij beroeren mens en wereld

Zij raken de hemel aan

 

De tijd blijft dan stilstaan

Een nieuw kompas heerst

Grenzen gaan terug open

Muren worden geslecht

Het verhaal met velen samen

Het verhaal met velen samen

Kom nu en doe je verhaal

en verbind het met andere verhalen

van mensen die hetzelfde ervaren en hetzelfde beogen.

Niet in je eentje

Niet in je eentje

De winterse kou,

de donkere dagen

duren minder lang

als iemand

nu en dan

een avond met je deelt.

Gebed voor een vergadering

Gebed voor een vergadering

Almachtige God,

zegen deze vergadering,

verlicht ons verstand

en verwarm ons hart,

opdat wij met bekwaamheid

en door liefde voor de mensen gedreven

eensgezind voorstaan

wat rechtvaardig, goed en nodig is

om niet tekort te schieten in onze

verantwoordelijkheid.

 

Drie zonen

Drie zonen

Er was eens een man die drie zonen had.

De drie jongens maakten altijd ruzie, 's morgens en 's avonds.

Altijd maar vechten en nog eens vechten!

Op een dag zei de vader: "Breng me zoveel takken als je kunt dragen!"

 

De Gulden regel

De Gulden regel

Kwets anderen niet met wat jou kwetst - Boeddha

Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen - Jezus

Om het onrecht en het geweld van de 21ste eeuw te stoppen.​​​​​​​

Om het onrecht en het geweld van de 21ste eeuw te stoppen.

Gevraagd: politieke leiders die in staat zijn om de angst om zelfbehoud en de nationale zelfbelangen te verbinden met de angst en de belangen van andere landen.

 

Gevraagd: volkeren die in staat zijn om leiders te kiezen die verder gaan dan enkel het dienen van de eigen nationale belangen. Volkeren die leiders kiezen die in staat zijn om het eigen volk naar een nieuw wereldburgerschap te gidsen.

Inspirerende quotes

Kies een favoriete uitspraak over verbinding

Ik heb geen tijd om mensen te haten die me haten, want ik ben te druk met het houden van mensen die van me houden.

 

 

Een omhelzing is als een boemerang, je krijgt hem gelijk terug.

 

 

Zwaartekracht is niet verantwoordelijk voor het feit dat mensen op elkaar

Nodig gebrekkigen, kreupelen en blinden uit

Nodig gebrekkigen, kreupelen en blinden uit

1 Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de farizeeën thuis eten; zij letten scherp op Hem.

7 Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten,

hield Hij hun een gelijkenis voor:

8 `Wanneer u op een bruiloft bent genodigd,

ga dan niet op de ereplaats zitten.

Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd

die belangrijker is dan u,

9 en dan zal hij naar u toe komen en zeggen:

`Sta uw plaats aan hem af.''